Om AiP Media

Artiklar
|
print
 tipsa

AiP Media Produktion AB - dotterbolag till Socialdemokraterna - ger ut tidningar och tidskrifter och producerar grafisk information på uppdrag av organisationer och företag.

AiP Media bedriver också prenumerationsregisterhantering och redaktionell bildbyrå samt utställnings- och evenemangsbyrå.

Verkställande direktör:
Nina Wadensjö, nina.wadensjo@aipmedia.se, 08-7002672

Ekonomi och Prenumerationsansvarig:
Elias Saavedra elias.saavedra@aipmedia.se 08-700 27 77

 

Följande tidningar/tidskrifter produceras av AiP Media:

 

AKTUELLT I POLITIKEN. Veckovis utkommande riksspridd nyhetstidning, som belyser politik och samhälle utifrån arbetarrörelsens perspektiv. Nyheter, reportage, analyser, kommentarer och debatt behandlar inrikespolitiken och EU-frågor, men också globala ämnen såväl som regionala och lokala. AiP följer även socialdemokratiska partiets och arbetarrörelsens inre organisatoriska och politiska arbete.

Chefredaktör, ansvarig utgivare:
Nina Wadensjö, nina.wadensjo@aipmedia.se, 08-7002672
Redaktionschef, stf ansvarig utgivare:
Ylva Säfvelin, ylva.safvelin@sap.se 08-700 26 82.
Prenumerationsansvarig:
Elias Saavedra elias.saavedra@aipmedia.se 08-700 27 77
Annonschef:
Jörgen Rosengren jorgen@mediapromotion.se 08-10 95 85
Prenumerationspris: 410 kr/år (49 nummer)
Postgiro: 134 74 81-2 (ange aip)

 

STOCKHOLMS TIDNINGEN. Veckovis utkommande nyhetstidning för Stockholms-regionen. Belyser politik och samhälle utifrån arbetarrörelsens perspektiv. Nyheter, reportage, analyser, kommentarer och debatt behandlar det som sker regionalt i Stockholms län och det lokala i regionens 26 kommuner. ST följer även socialdemokratiska partiets och arbetarrörelsens inre organisatoriska och politiska arbete i stad och län.

Chefredaktör, ansvarig utgivare:
Ylva Säfvelin, ylva.safvelin@sap.se 08-700 26 82.
Prenumerationsansvarig:
Elias Saavedra elias.saavedra@aipmedia.se 08-700 27 77.
Annonschef:
Jörgen Rosengren jorgen@mediapromotion.se 08-10 95 85
Prenumerationspris: 410 kr/år (49 nummer) postgiro: 134 74 81-2 (ange st)

 

Ny Tid Göteborgsområdet. Veckovis utkommande nyhetstidning för Göteborgs-regionen. Belyser politik och samhälle utifrån arbetarrörelsens perspektiv. Nyheter, reportage, analyser, kommentarer och debatt behandlar det som sker regionalt i västra götalands regionen och det lokala i regionen. Ny Tid följer även socialdemokratiska partiets och arbetarrörelsens inre organisatoriska och politiska arbete.

Chefredaktör, ansvarig utgivare:
Johan Flanke, johan.flanke@aipmedia.se 031-3396336.
Prenumerationsansvarig:
Elias Saavedra elias.saavedra@aipmedia.se 08-700 27 77.
Annonschef:
Jörgen Rosengren jorgen@mediapromotion.se 08-10 95 85
Prenumerationspris: 410 kr/år (49 nummer) postgiro: 134 74 81-2 (ange Ny Tid)

 

aip.nu Aktuellt i Politikens nättidning. Uppdateras varje dag med nyheter och kommentarer om politik och samhälle ur ett vänsterperspektiv.

nytid.se Ny Tid Göteborgsområdets nättidning. Uppdateras varje dag med nyheter och kommentarer om politik och samhälle ur ett vänsterperspektiv.

stockholmstidningen.se  Stockholms Tidnigens nättidning. Uppdateras varje dag med nyheter och kommentarer om politik och samhälle ur ett vänsterperspektiv.

 

Övriga verksamheter i AiP Media:

AiBild. Bildbyrå med 100.000 digitala nyhets- och reportagebilder där flertalet är relaterade till politik och samhälle och där porträtt av politiker är den dominerande genren.

Bildförsäljning:
Maria Calding 08-700 27 80.

 

AiP Prenumerationsservice. Hanterar prenumerationsregister för tidningar och tidskrifter.
Ansvarig: Elias Saavedra, 08-700 27 77

 

AiP Sidverkstad. Producerar grafiska produkter på uppdrag av externa beställare. Tidningar, böcker, foldrar, broschyrer, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, kongresshandlingar, valmaterial, affischer och alla andra slag av tryckta informations- och reklammaterial.
Redaktionschef: Maria Calding maria.calding@aipmedia.se, 08-700 27 80.

 

 

 

Information prenumeranterSenasteNummer