Gör Heden till en del av staden

Debatt 161202
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Ett idrottsmuseum på Heden kan vara en bra idé om det blir en del av ett riktigt stadskvarter med bostäder. Det skriver Pär Johansson, S-medlem och samordnare för Yimby Göteborg i ett svar på Lars Wenanders debattartikel i förra veckans Ny Tid.

Hedens varande har diskuterats ett otal gånger de senaste decennierna. Heden har kallats för en unik plats, en unik gåva, en grön oas och lunga som måste bevaras som den är. Vissa vill förvandla Heden till en plats för enbart idrott och rekreation. Andra vill bebygga delar av den med byggnader som kan fyllas med olika innehåll. Ett idrottsmuseum på Heden kan vara en god idé. Men i så fall ska museet ligga i någon av de lägre våningarna på ett riktigt stadskvarter.
Det är inte konstigt att många enga-
gerar sig i Hedens framtid. Alla har vi
någon relation till platsen. För att kunna göra en bra lösning för framtiden måste vi lyfta blicken från att enbart studera Heden till att titta på vad som finns i dess omgivningar.
Vi har Trädgårdsföreningen och Kungsparken som uppfyller kraven på en central grön lunga. Vi har Valhalla-
och Ulleviområdet med arenor och fotbollsplaner. Vi har evenemangsstråket och Avenyn som skiljs åt av Heden. Både evenemangsstråket och Avenyn är i behov av förändring. Det var länge sedan avenyn var en paradgata värd namnet.

 

I dag består Heden av tolv hektar mark. Mark som nyttjas på ett långt ifrån optimalt sätt. Hälften av ytan utgörs av bilparkering, ett tillfälligt hotell, gatukök, förskola och beachvolleybollplaner för att nämna några användningsområden.
Heden är i dag ett stort provisorium, ett hålrum i staden, i väntan på något annat. I väntan på att vi ska sätta oss ned och bestämma vad vi vill göra med denna unika öppna yta mitt i Sveriges andra största stad. Under tiden har Heden utvecklats till en av de platser många göteborgare undviker under dygnets mörka timmar. Detta trots, eller på grund av, närheten till Avenyn.
Med tanke på vad som finns i området kring Heden står det klart att det som saknas inte är öppna ytor och parker. Det som saknas är bostäder. Med bostäder på en del av Heden kan Avenyn revitaliseras.

 

Nätverket Yimby Göteborg presenterade sitt förslag för Heden på Socialdemokraterna i Göteborgs hearing 19 november. Förslaget är värt att utveckla vidare då det skapar utrymme för idrott och rekreation samtidigt som 1 000-
1 500 bostäder kan byggas på Heden.
En nyhet som presenterades på hearingen om Heden är att fotbollen kan tänka sig att lämna Valhallaområdet om delar av Heden reserveras för fotboll. Detta innebär en fantastisk möjlighet till stadsbyggnad i stadens allra mest centrala delar.

 

Låt oss ta chansen att utveckla centrums utkanter. Möjliggör för fler att bosätta sig på gångavstånd från stadens centrala utbud. Låt oss satsa på en utbyggnad av bostäder på en del av Heden. Och samtidigt göra plats för idrott och rekreation.

 

Pär Johansson
Medlem Lundby S-förening och samordnare Yimby Göteborg

 

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

 

SenasteNummer