Dags för #S-nystart

Debatt 160205
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Dags för #S-nystart
Det är egentlig mycket som talar för oss. Det är dags för #S-nystart. Nu kommer jag att träffa ännu fler människor, skriver Johan Büser (S), riksdagsledamot, Göteborg.

De senaste veckorna på det nya året har inneburit tid för reflektion. Tid för att fundera över förtroende i stort och smått, över arbetarrörelsen och Socialdemokraterna och inte minst till att fundera över mitt eget ansvar och min roll som riksdagsledamot och socialdemokratisk företrädare.

 

Självklart önskar jag att den senaste tidens fokus skulle ha legat på det som vi redan har gjort bra. Hit hör den mer jämställda föräldraförsäkringen, att vi gjort läkemedel kostnadsfria för alla barn och att vi har förbättrat sjukförsäkringen.

 

I stället har vi fått diskutera och fundera en hel del om bland annat förtroendet för ledande företrädare i arbetarrörelsen och de siffror som har redovisats i olika opinionsundersökningar där mitt parti inte presterar särskilt bra. Och det är klart att de frågorna är värda att ta på allvar.

 

Jag engagerade mig politiskt för att arbeta för ett jämlikt samhälle och för att socialdemokratin är den enda politiska kraft med förmåga att kombinera rättvis fördelning med ekonomisk utveckling som också ska vara miljömässigt hållbar. Där är socialdemokratin den folkrörelse som har åstadkommit mest också i ett globalt perspektiv.

 

Det är de nordiska länderna som har gått före – som har visat att en god ekonomisk utveckling går att kombinera med ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Där allt för stora klyftor hotar den ekonomiska utvecklingen och riskerar att göra människor mer rädda och mer otrygga. Vår samhällsmodell står i kontrast till högerns enkla lösningar om ständiga försämringar av det gemensamma och sänkta ambitioner på område efter område.

 

I ett samhälle med för stora klyftor växer utanförskap, kriminalitet och främlingskap. Tilltron till det gemensamma och till varandra minskar. Olika grupper skuldbelägger varandra i en slags identitetspolitisk sörja. Efter år av ökade klyftor med mer till de som har och mindre till de som inte har är därför utmaningen för socialdemokratin tydlig.

 

Mer av investeringar i utbildning, bostäder och sjukvård kommer att behövas. Efter drygt ett år i regeringsställning har vi börjat det nya samhällsbygget efter åtta förlorade borgerliga år. Det är ett samhällsbygge som ska märkas. Det ska vara tydligt för medborgare att vi är på rätt väg framåt. Men mer än det som vi har gjort kommer att behövas. Och det är vår uppgift att berätta om det på ett begripligt sätt.

 

Möjligheterna är många och socialdemokratins uppgift tydlig. Vi vet vad människor förväntar sig av oss. Reformer behövs, också i ett läge där Sverige på många sätt går bra. Arbetslösheten sjunker, mest i Göteborgsregionen. Bostadsbyggandet börjar komma igång. Landet ligger i EU-toppen när det kommer till ekonomisk tillväxt.

 

Egentligen är det mycket som talar för oss. Vår nya gruppledare i kommunstyrelsen i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, börjar med en rivstart. Det är helt rätt. Det är dags att vi andra kavlar upp ärmarna och med optimism ser till att vi gör en S-nystart.

 

Nu är det hög tid för oss att prata med människor. För mig innebär #S-nystarten att jagvid sidan av alla sammanträden och interna möten i riksdagen faktiskt träffa fler människor på olika sätt. Det kommer jag att göra genom att ta fler initiativ till arbetsplatsbesök, vara tillgänglig på cafébesök och allt vad det kan vara. Och naturligtvis fler möten i socialdemokratiska föreningar, SSU-klubbar och fackliga organisationer. På hemmaplan i Göteborg.

 

Det är nämligen på oss som just nu har partiet till låns som det beror. Då måste vi göra vårt bästa - inget annat duger. Och om vi gör det vi ska och det vi borde har vi underbara dagar framför oss. Det är jag övertygad om.

 

Johan Büser
Riksdagsledamot (S) för Göteborg

 

Bild: Anders Löwdin