Socialdemokraterna har allt att vinna

Debatt 170120
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Socialdemokraterna har allt att vinna

Socialdemokraternas medlemmar och styrelse i Göteborg har allt att vinna. Rikard Ledin och Roland Wallengren, Biskopsgårdens S-förening undrar om partiet har rätt budskap och organisation.

 


Nästan som en viskning som sprids från mun till mun, men som inte landar tillräckligt för att vi ska inse allvaret. Viskningens essens handlar om ett förlorat val 2018 men berör också våra företrädare i kommunhuset som är bakbundna vid att driva kompromissad politik, om det lokala mediala landskapet som står i vägen och en ökad individualisering i samhället. Diskussionen som följer handlar ofta om huruvida detta är en effekt eller ett resultat av de krafter som ligger bakom Sverigedemokraterna, Brexit och Trumps framfart och om detta samhällsklimat leder till en förminskning av socialdemokratin i Göteborg?

 

Medlemstalen för Socialdemokraterna i Göteborg är i fritt fall och har rasat 34 procent sedan 2002. Antalet betalande medlemmar har fallit med 46 procent mellan 2006 och 2016. Drar vi det första medlemstalet till sin spets så finns inte partiet kvar 2037.  

 

Väljarstödet i valet 2014 är historiskt lågt. På två val har partiet tappat 40 procent av rösterna samtidigt som antalet röstberättigade har ökat med tio procent.

 

Vad har gått fel?
Analyserna är många men också viljan att påverka.Underlagen att dra lärdomar av finns. Bara den senaste valanalysen pekar bland annat på studier som tydligt visar att det politiska engagemanget bland väljarna inte minskat. Det finns dessutom flertalet exempel på andra organisationer som ökar i medlemsantal.

 

Socialdemokraterna behöver tänka nytt och vi behöver organisera oss på ett sätt som gör att vi återtar förlorad mark. Där vi ser bort från möjliga interna meningsskiljaktigheter och egenintressen, till fördel för rörelsens välmående och vår gemensamma politik. Vi behöver också fråga oss om vi analyserar data rätt? Har vi rätt organisation och budskap? Vad är vårt mål och syfte?

 

Vårt första delmål måste vara en valvinst 2018. Vi har nyligen valt en ny ordförande i Göteborgs kommunstyrelse som på många sätt gjutit liv i rörelsen, men som inte ensam kan bryta trenden. Vår distriktsstyrelse är kärnan i arbetet att styra organisationen och har ett stort ansvar på sina axlar. Hur ser vår kravspecifikation ut på distriktsstyrelsen? Har vi ställt rätt krav och har vi följt upp resultaten tillräckligt bra?

 

Vi behöver vara självkritiska och tillsammans börja styra, ställa krav och följa upp resultaten. Vi behöver hjälpa till att skapa en aktiv styrelse med högt i tak, som vågar hantera de svåra frågorna och som tänker i nya banor.

 

Det krävs en blandning av historiker, organisatörer, administratörer och visionärer. Men viktigast av allt, att de har tid och möjlighet att genomföra det arbete som krävs för att stärka den socialdemokratiska rörelsen i Göteborg, och på vägen dit vinna framtida val.

 

Vi har gjort och vi gör fortfarande mycket bra i staden. Men allt detta arbete riskerar omintetgöras om vi inte får vår organisation på fötter. Vi är fortfarande en stark rörelse, men vi måste vända den negativa trenden. Gör vi inget, styr viskningarna mot ny förlust. Vågar vi satsa, har vi allt att vinna. Nu hänger det på oss medlemmar att engagera oss. Så låt oss med högt i tak, tillsammans staka ut vår färdplan, för att stärka rörelsen och återta förlorad mark.

 

Rikard Ledin

Roland Wallengren
medlemmar Biskopsgårdens S-förening

 

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

 

SenasteNummer