Asylbeslutet svårt men nödvändigt

Debatt 160623
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Asylbeslutet svårt men nödvändigt
Fjolårets stora antal människor som sökte skydd i Sverige gick inte att förutse. Många samhällsfunktioner är nu hårt belastade. Därför anpassas de svenska asylreglerna tillfälligt till EUs miniminivå. Ett nödvändigt beslut, skriver Göteborgs socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Miljoner människor flyr undan krig och konflikt i världen. Sverige har gjort en enorm insats med anledning av flyktingkrisen och har under de senaste åren tagit emot överlägset flest asylsökande per capita i band EUs medlemsländer. Vi ska vara stolta över vårt lands stora humanitära insats.


Ingen kan tvivla på Sveriges vilja att hjälpa flyktingar. Men vi klarar inte av att ta emot så många asylsökande som under förra året. Fler än 160 000 personer sökte då skydd i Sverige, en omfattning som ingen myndighet klarade att förutse.

 

Asylsystemet är fortfarande satt under stor press, och även andra centrala samhällsfunktioner såsom hälso- och sjukvården, skolan, bostäder och den sociala barn- och ungdomsvården är hårt belastade.Regeringen la därför i höstas förslag på åtgärder för att tillfälligt anpassa de svenska asylreglerna efter miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Det har gjort att antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt. Nu är det viktigt att vi fullföljer de regelförändringar vi aviserat sedan tidigare.

 

I tisdags beslutade därför riksdagen enligt regeringens förslag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är en tidsbegränsad lag som innebär tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande, begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpt försörjningskrav. Det var inget lätt beslut, men det var en nödvändigt sådant.

 

Vi gör nu det som krävs för att skapa en ordnad och reglerad invandring, där de som får avslag återvänder och där vägen till jobb kortas för dem som får stanna. Kapaciteten i mottagandet och etableringen byggs ut och förbättras. Så skapar vi en svensk modell att lita på.

Mattias Jonsson
Gunilla Carlsson
Johan Büser
Shadiye Heydari

Riksdagsledamöter (S) för Göteborg

SenasteNummer