Sverige ska vara alliansfritt

Debatt 151002
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Sverige ska vara alliansfritt

EVERT SVENSSONS BETRAKTELSE. Gamla centerpartister vrider sig nog i sina gravar efter partiets kovändning i Nato-frågan. Sverige måste fortsätta vara en frizon mellan västmakterna och Ryssland, skriver Evert Svensson.


Centerpartiet har plötsligt ändrat sig i en stor utrikes- och säkerhetspolitisk fråga och förordar svensk anslutning till Nato. Vi har inte militär kraft nog själva att skydda vårt territorium om det blir krig, heter det. Och krig blir det, påstod en skärrad ung centerpartist på stämman. Frågan är inte om utan när, sa hon.
 

Vi har aldrig hävdat att Sverige kan stå en mot en supermakt. Vår doktrin har i stället varit att vårt försvar skulle kosta fienden för mycket och att den därmed skulle dra sig från att anfalla.
 

Det finns både en historia, och argument nog för att stå utanför militära supermakter.

Under andra världskriget hävdade samlingsregeringen vår neutralitet. I denna regering ingick samtliga partier utom kommunisterna. Där satt både Bondeförbundet, Folkpartiet och Högerpartiet. Faran var då mycket större än i dag. Hitlers armé stod utanför våra gränser. Danmark och Norge blev båda ockuperade.
 

Men samlingsregeringen var fast besluten att försöka hålla Sverige utanför kriget och lyckades. I dag försöker de borgerliga partierna och många skribenter att förringa detta med argument att Sverige tvingades göra eftergifter. Ingen är stolt över dessa men alternativet hade troligen varit krig. Vi hade då inte heller kunnat vara en tillflykt för danskar och norrmän – och judar.

Situationen då kan inte jämföras med den vi har i dag. Vi har ingen rysk armé utanför våra gränser som vi hade med Hitler under andra världskriget. Och Finland, som befinner sig närmare Ryssland, är också alliansfritt.
 

Ett Natomedlemskap gör att vi skulle bli en måltavla om det osannolika skulle inträffa. Även om vi kan få undantag för kärnvapen på vårt territorium så är det ändå så att Nato har kärnvapen.
 

Det var ur dessa synpunkter olyckligt att Danmark och Norge strax efter världskrigets slut begärde inträde i Nato. Statsminister Tage Erlander arbetade hårt för ett nordiskt försvarsförbund och det var faktiskt nära att det blev så. Hade detta försvarsförbund kommit till stånd hade vi haft en stor alliansfri zon i norra Europa.

Men nu är historien som den är. Då är det viktigt att Finland och Sverige bevarar sin alliansfrihet. En frizon om vi så vill.
När vi i riksdagens utrikesutskott gav klarsignal för ansökan om medlemskap till EU var vi ytterst noga med att påpeka att det inte fick ske på bekostnad av vår alliansfrihet (neutralitet).
 

Centern, som i utrikes- och säkerhetspolitiska sammanhang varit ense med socialdemokratin, har nu gjort en kovändning. Gamla centerpartister vrider sig nog i sina gravar.
 

Evert Svensson
Tidigare riksdagsledamot (S), Kungälv

 

Fotnot: Evert Svensson återkommer med fler betraktelser från sin långa politiska liv.