Illvilja i högersving mot Första maj

Debatt 150515
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Illvilja i högersving mot Första maj

Göteborgs-Postens angrepp på arbetarrörelsens förstamajfirande på ledarplats slår alla rekord i brist på seriositet. Det menar Lars Wenander som skriver på uppdrag av Socialdemokraternas seniorutskott i Göteborg.


Vid senaste träffen med Socialdemokraternas seniorutskott i Göteborg förklarade flera medlemmar att attacken på Valborgsmässoafton lett till att de avsagt sig prenumeration på GP och att vänner och bekanta gjort detsamma.
 

Rubriken på huvudledaren löd: ”Upp till käbbel kamrater!” Det är uppenbart att den nya ledarredaktionen har tagit ett långt kliv åt höger, vilket medfört en konflikt på ledarredaktionen. Bland annat regerade den tidigare mångårige ledarskribenten Gert Gelotte genom att avgå i förtid.
 

Det är klart att man får räkna med borgerliga värderingar på en liberal tidnings ledarsida, vilket varit fallet även tidigare, men förre chefen Fredrik Tenfält och hans medarbetare visade arbetarrörelsen respekt och argumenterade med sakliga argument  som visserligen kunde diskuteras.
 

Men ledaren dagen före Första maj i år dröp av illvilja och ironiserade över meningen med den tradition som funnits i över 100 år och inte bara i Sverige utan i stora delar av världen.

GP har tidigare haft en kolumn med rubriken Tyket, där innehållet bestått av någon slags satir, inte alltid särskilt lyckad, men ändå tydligt varudeklarerad. Den är av allt att döma avskaffad. I stället har ledarna antagit lite av samma karaktär och ledaren på Valborg inför Första maj slog alla tidigare rekord i brist på seriositet.
 

GP-ledaren gjorde sken av att lämna arrangörerna av förstamajfirandet goda råd om krav som skulle framföras i demonstrationståget i stil med ”Ropen skalla, mer skatt på allt och alla!” eller ”Vi kräver bostadsköer i nivå med de forna öststaterna!”
 

Det är väl inget som talar för att Göteborgs-Postens ledarsida haft någon nämnvärd påverkan på opinionen i Göteborg med tanke på att de rödgröna med Göran Johansson i spetsen länge dominerat kommunalpolitiken i staden och den så kallade alliansen framstår som svag och närmast oförmögen att ta över ansvaret. Att en mer högervriden ledarsida skulle ändra på den saken framstår inte som särskilt troligt.

Socialdemokraterna och LOs förstamajfirande blev lyckat. Utrikesminister Margot Wallström (S) höll ett uppskattat tal där hon på ett utmärkt sätt redogjorde för arbetarrörelsens värderingar och den nuvarande rege-
ringens planer och avsikter i ett svårt parlamentariskt läge.

Lars Wenander
på uppdrag av seniorutskottet vid Göteborgs Socialdemokratiska partidisktrikt