Låt invånarna forma politiken

Debatt 160822
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Låt invånarna forma politiken

Ledarskap, arbetsmiljö och särskilt stöd till elever som behöver det diskuterades på mötet om situationen inom skolan som Högsbo socialdemokratiska förening bjöd in till. Nu ska diskussionen fortsätta, skriver föreningen.


Lördag 18 juni hade Högsbo socialdemokratiska förening bjudit in föräldrarna i Högsbo till samtal om skolan i stadsdelen. Anledningen till inbjudan är att skapa och förankra föreningens politiska program för stadsdelen. S-föreningen ska vara en kanal för människor att diskutera och påverka politiken.  

 

Efter att ha affischerat på hållplatser och spridit mötesinbjudan i sociala media dök det upp en mindre skara. Kaffe och smörgås bjöds det på och det fanns även en barnhörna. Samtalet vandrade kring många olika skolfrågor. Deltagarna presenterade sig och beskrev sina erfarenheter av dagens och gårdagens skola.

 

Tidigt i samtalet dök frågan om barn med särskilda behov upp. Det som lyftes var behovet av tidig och pågående kartläggning då behov förändras under skolgången. Önskemål var att möta behov av stöd tidigt och skyndsamt för att förebygga senare problem. Två konkreta frågor handlade om hur man kan göra övergången från förskola till skola och vid byte av lärare bättre för elever med särskilda behov.

 

Många berättelser handlade om hur ledarskapet på skolan kunde göra stor skillnad. Ledarskapet pekades ut som en framgångsfaktor.

 

Arbetsmiljöarbetet måste lyftas både för personal och barn tyckte de som medverkade i mötet. Skolan måste ta ett helhetsgrepp från skolvägen till skolan, arbetsmiljö i klassrum och gårdar till hur det ser ut på fritids. Detta för att förebygga fysiska problem som psykosociala frågor.

 

Likvärdighet mellan olika skolformer lyftes. Kvaliteten ska vara lika oavsett huvudman. Olika problem med gränsdragningar vid närhetsprincipen diskuterades. Ska det finnas årskurs 1-6 på Västerhedskolan? Kan man jobba med en huvudbyggnad och vid stort tryck på en skola ansluta paviljonger? Trygga skolvägar var också en viktig fråga.


Under en och en halv timma lyftes många frågor och vi alla kände att vi inte var klara. Så mötet bestämde att träffas igen under hösten för fortsatta diskussioner om skolan. Förhoppningsvis kommer ännu fler då.

 

Högsbo socialdemokratiska förening
genom Magnus Kindmark

 

Fotnot: Högsbo S-förening genomförde en liknande process om bostadspolitiken under 2013 och 2014. Resultatet blev att föreningen fick en dialog med invånare om bostadssituationen och vilka behov som finns för att bygga mer i Högsbo.

 

Bild: Wikipedia commons

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

SenasteNummer