Använd inte borgares begrepp

Debatt
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Använd inte borgares begrepp

Sluta prata om ”skattebetalarnas pengar”. Det är ett borgerligt begrepp som syftar till att göra det impopulärt att betala skatt, skriver Leif Hogstam, Romelanda.  


När det gäller utgifter som stat, region eller kommun har, så säger många att det är ”skattebetalarnas pengar”. Det är inte sant. De utgifter som stat, region och kommun har, bekostar dessa med sina pengar.

 

I och för sig har huvuddelen av pengarna kommit från medborgarna i form av skatter, men det är statens, regionens eller kommunens pengar som man betalar med.

 

”Skattebetalarnas pengar” är ett begrepp som borgarna myntat för att göra det impopulärt att betala skatt. De vill föra en politik som minskar samhällets engagemang och kostnader för att den enskilde i stället direkt ska betala för att få sina behov tillgodosedda.

 

Som alla vet är det kanske inte möjligt för alla att betala när behov uppkommer, men det är möjligt för de bemedlade. Det är borgerlig politik.

 

Begreppet ”skattebetalarnas pengar” används konstigt nog ofta av socialdemokrater. Det används när man vill påvisa att kostnaden är eller blir för hög för, skola, vård, omsorg och flyktingmottagande.

 

Jag kan däremot inte minnas att begreppet använts när det gäller JAS Gripen, militären, rättsväsen, infrastruktur eller hovet. Då finns pengarna bara, helt plötsligt. Då är det inget snack om ”skattebetalarnas pengar”.

 

Leif Hogstam
S-medlem Romelanda

LO_ARABKommunalSenasteNummer