Samarbete gör Sverige starkt

Debatt 141219
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 

Är Moderaterna redo att överge den cementerade blockpolitiken?
Den frågan ställer de socialdemokratiska riksdagsledamöterna till Lars Hjälmered (M), även han riksdagsledamot från Göteborg.


Lars Hjälmered, varför tycker du som moderat riksdagsledamot för Göteborg att blockpolitiken är viktigare än Sveriges bästa? Sedan några veckor tillbaka befinner vi oss i ett helt nytt, och allvarligt, läge i svensk politik.
 

Sverigedemokraterna har gjort klart att de hädanefter tänker ta varje chans att fälla varje regering som inte anpassar sig efter dem och dansar efter deras pipa. Två gånger om året, vid budgetomröstningen och vid omröstningen om tilläggsbudget, kan de alltså fälla vilken regering som än sitter. Det enda sättet att förhindra ett sådant kaos är att övriga partier är beredda att samarbeta över blockgränsen så att vi kan bilda stabila majoriteter i riksdagen och Sverige kan styras.  
 

Men de borgerliga partierna har inte varit beredda att samtala om hur vi kan finna en väg framåt. Regeringen har gång på gång erbjudit möjligheten att förhandla om samtliga sakfrågor i budgeten med Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Svaret har hittills varit nej. I stället valde de att låta Sverigedemokraterna fälla regeringens budget.
 
Det är inte bara ansvarslöst, det bryter även två löften som de borgerliga partierna gav i valrörelsen:
1. Att låta det största blocket regera.
2. Att inte ge Sverigedemokraterna avgörande inflytande.

Därför frågar vi dig Lars Hjälmered: Varför vill du inte ta ditt ansvar så att Moderaterna bidrar till att överge den cementerade blockpolitiken? Varför är en blockpolitik som ger Sverigedemokraterna makten att förlama riksdagen viktigare än Sveriges bästa?
 

Vore det inte bättre att fortsätta på det sätt som har gjort Sverige starkt historiskt, där ansvarsfulla partier agerar tillsammans i svåra lägen? Rösträtten, flertalet välfärdsreformer, pensionsreformen och 1990-talets skattereform och det finanspolitiska ramverk – alla är de exempel på hur partier enats över blockgränsen och tillsammans byggt Sverige starkare.
 
Nu går vi till extra val. Det blir ett val om huruvida man är beredd att samarbeta eller ej. Ska vi ha kaos, bråk och blockpolitik i Sverige eller ska vi ha ett gott samarbetsklimat och en konstruktiv diskussion över blockgränsen om hur vi tar vårt land framåt? Vårt parti är öppet för samarbete med alla partier utom SD för att finna lösningar på den fortsatt höga arbetslösheten, allt sämre skolresultat, bristande välfärd och missade miljömål. Är du Lars Hjälmered villig att samarbeta för Sveriges bästa?

 

Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson, Johan Büser och Shadiye Heydari
Riksdagsledamöter (S), Göteborg