Invandring är en investering i framtidens välfärd

Ledare 150828
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Invandring är en investering i framtidens välfärd

Det är nu fem år sedan fackförbundet Kommunal i sin rapport ”Välfärdstjänsternas framtida finansiering” konstaterade att äldreomsorgen fram till 2030 har ett behov av att rekrytera 150 000 personer för att ersätta anställda som går i pension och för att möta det ökade behovet av äldreomsorg i framtiden. Det innebär att det i genomsnitt behöver anställas 7 500 personer varje år. Men det utexamineras bara 3 500 elever från gymnasiets omsorgsprogram.
 

Samma år, 2010, konstaterade Socialdepartementet i rapporten ”Den ljusnande framtid är vård” att det 2030 kommer att saknas 65 000 årsarbetare inom äldreomsorgen.
 

Prognoserna skrämmer. Samtidigt som vi kan glädja oss åt att vi lever allt längre och är friskare så kommer antalet människor i Sverige som om något decennium behöver äldreomsorg och sjukvård att öka kraftigt. Om vi ska behålla dagens solidariska finansiering av välfärden kommer det att kräva kraftigt höjda skatter. Ett annat alternativ är att pensionsåldern höjs rejält eller att vi var och kan glömma de löften som ges i det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten.

För det är inte bara äldreomsorgen som står inför stor brist på personal i framtiden. Hela Sverige saknar människor i arbetsför ålder. För samtidigt som de äldre blir fler minskar andelen som är i arbetsför ålder. Det gör att alla prognoser pekar mot att varje person som jobbar kommer att få försörja allt fler pensionärer, studenter, skolbarn och föräldralediga framöver.
 

Detta är ett resultat av att vi lever länge och av att det föds för få barn i Sverige. Hade det inte varit för invandringen hade Sveriges befolkning minskat. Detta trots att Sverige är en av de lyckligt lottade länderna i Europa som har bland de högsta födelsetalen.
 

Även om vi i dag skulle börja skaffa många fler barn hinner de inte ha en färdig gymnasieutbildning inom 15 år. Och innan dess skulle det i så fall behövas många fler förskollärare. Och även om de allra flesta ungdomar i framtiden skulle börja jobba inom äldreomsorgen skulle det innebära att den offentliga sektorns utgifter skulle öka kraftigt på den privata sektorns bekostnad. 

Det är därför vi ska vara oerhört tacksamma för att vi har invandring av människor i arbetsför ålder. Det är inte bara barnen som är vår framtid och garant på ålders höst. Det är även alla invandrare som kommer till Sverige för att komma undan krig, förtryck och förföljelse och föra att göra en insats och
 

Nu är det upp till det svenska samhället att ta hand om denna väldiga resurs. Det som krävs är ett varmt mottagande för att snabbt komma in på arbetsmarknaden.
Det har vi råd med.

 

Johan Flanke

Ledarskribenten är chefredaktör för Ny Tid