SD går på tvärs med Jesus

Ledare 161202
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
SD går på  tvärs med Jesus

I mars 1989 höll den finske filosofen Georg Henrik von Wright (1916-2003) sitt berömda föredrag om ”Jerusalem, Aten och Manchester”. På ett kritiskt sätt analyserade han den västerländska civilisationens tre grundläggande traditioner, där Jerusalem fick representera den kristna etiken, Aten den fria vetenskapen och Manchester industrisamhällets och välståndets ursprung.
I vårt sekulariserade, postindustriella och globala samhälle kan vi ännu märka av spåren av dessa traditioner. Visserligen blev den svenska skolan på papperet konfessionslös redan 1919, men ännu 2011 talar läroplanen om att skolan ska förmedla den etik ”som förvaltats av kristen tradition…”.

 

Inom Svenska kyrkan är tro och etik oupplösligt förenade inom en demokratisk organisation med flera politiska arenor. Så medan intresset för kristen tro minskar och allt fler medlemmar lämnar Svenska kyrkan, börjar nu Sverigedemokraterna nyfiket att intressera sig. De rustar sig kraftfullt för att vinna inflytande i kyrkans beslutande församlingar.

 

Att deras ideologi går på kollisionskurs med den kristna etiken och Jesus bryr sig inte Sverigedemokraterna om.
Om Sverigedemokraterna vill behålla sin benhårda tro på att människor har olika mycket värde och att främlingar alltid är ett hot mot samhället, bör de exempelvis inte läsa följande delar ur Nya testamentet.

 

När Jesus möter den utnyttjade kvinnan vid Sykars brunn visar han tydligt människors lika värde. Och när han berättar om främlingen, den barmhärtige samariten, pekar han på nödvändigheten att sätta andra människors behov i centrum.
I liknelsen om det förlorade fåret inpräglar Jesus därtill ett särskilt ansvar för de svaga i samhället. Ja, den tyske filosofen Friedrich Nietzsche hade rätt när han på 1800-talet föraktfullt utbrast att kristendomen är en religion för de svaga.

 

Men den kristna etiken värnar ett starkt och solidariskt samhälle, där människor inte far illa och blir utnyttjade. Det kan bli verkligt om vi öppnar våra hjärtan och välkomnar främlingen i skepnad av en flykting, missbrukare eller en ensamstående och arbetslös mamma.

 

Socialdemokraterna i Göteborg har just avslutat sina nomineringar till kyrkovalet 2017. I kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte
kommer efter valet eventuella sverigedemokrater få kämpa mot Jesus och den kristna kyrkans bidrag till den västerländska civilisationen.
Dessutom får de kämpa mot många socialdemokrater, som kompromisslöst värnar om människors lika värde. 17 september 2017 är det dags för kyrkoval.

 

Magnus Hermansson Adler, universitetslektor och medlem av Majorna S-förening

 

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

SenasteNummer