Politisk strid om kommunalskatten väntar Göteborg

Ledare 141024
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 

I onsdags meddelade Göteborgs stad att de övriga parterna i Västsvenska paketet inte är intresserade av att bryta upp avtalet.

Beskedet tolkades av media som att trängselskatten kommer att bli kvar. Men det är inte så enkelt.
Avtalet om Västsvenska paketet är tecknat av staten, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. Nästan hälften av investeringarna ska betalas med trängselskatt.

Eftersom det var i Göteborg initiativet om en folkomröstning väcktes var det bara invånarna i Göteborg som fick rösta om paketets finansiering.

Detta är i sig ett demokratiskt problem då göteborgarna står för blott  40 procent av trängselskattens intäkter.

Majoriteten av de betalande har alltså inte fått säga sin mening genom direktdemokrati utan bara den gamla vanliga parlamentariska vägen.
 
När det blev ett nej i folkomröstningen tvingades Göteborgs politiker gå till de andra avtalsparterna för att diskutera hur man ska gå vidare.

Svaret var väntat: ingen var intresserad av att förhandla om paketet.

Det är förståeligt eftersom investeringarna kommer att gynna hela Västsverige.    
Men beskedet innebär inte fortsatt trängselskatt.

Det innebär bara att de andra parterna har ålagt Göteborg att skaffa fram 14 miljarder på egen hand om den tas bort. Det enda möjliga alternativet är då en kraftig kommunal skattehöjning. Det är om en sådan som den politiska striden kommer att stå.

De rödgröna säger blankt nej till en skattehöjning som de ser som orättvis. Men partiet Vägvalet kommer till varje pris att försöka få bort trängselskatten.

För dem är trängselskatten ett sätt att straffa hederliga bilister som vill kunna köra obehindrat.

De bryr sig inte om att den gett positiva miljö- och framkomlighetseffekter.

Många göteborgare har köpt denna djupt förenklade och felaktiga bild.
 
Att Vägvalet skulle kunna tvinga fram en omförhandling av Västsvenska paketet är uteslutet.

Det finns inga rimliga alternativ till Västlänken för att lösa kapacitetsproblemen på Göteborg C och i det övriga järnvägssystemet.

En höjd regionskatt i både Halland och Västra Götaland är ännu mer otroligt.

Då återstår bara för partiet att driva på för en skattehöjning i Göteborg.
Det kan bli dyra år framöver. 

 

Erik Öbo

erik.obo@sap.se