Klar och tydlig röst i Vårgårda

Ledare 140822
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Klar och tydlig röst i Vårgårda

I Vårgårda har en kyrka en folkfest med spännande samtal om religion och politik. En fest som alla är välkomna till oavsett bakgrund, livsåskådning och politisk uppfattning. Partiledarutfrågningar har varit en obruten tradition på Vårgårdamötet varje valår sedan slutet av 1960-talet. Fokus för utfrågningarna ligger på partiledarnas drivkraft och ideologiska värdegrund. 
 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Lövfen var under sitt framträdande där i onsdags tydlig med att Sverige är ett mångkulturellt land med plats för olika trosuppfattningar. De olika samfunden är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Politiken som partiet driver inom Svenska kyrkan syftar till att vi ska ha en öppen folkkyrka och vara på människans sida. Religionen är viktig för många människor. För oss socialdemokrater är det självklart att alla människor måste ha rätt att få utöva sin religion.
 

Det finns nu många tecken på ett kallt och osolidariskt Sverige med ökade klyftor. Dessa trender måste ändras. För att minska klyftorna måste vi satsa på förskolan, grundskolan och gymnasieutbildningen. Skolan skapar bildning för livet.
 

Socialdemokraterna har många reformförslag som till exempel maxtak om 15 barn i förskolan, mer resurser till lärare som innebär mer lärartid för eleverna, sommarskola och en satsning på gymnasiet. Barn och ungdomar är värda en bra start. Skolsatsningar kombinerat med utbildningskontrakt och välfärdsjobb för ungdomar ger ökad framtidstro för alla.
 

Sveriges röst för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter behöver åter höras i världen. Vi socialdemokrater vill göra mer för att sprida demokrati och frihet i världen. Vi tror på politikens möjligheter att åstadkomma förändringar, också över nationsgränserna.

Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks. Mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och kamp mot terrorism och massför­störelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik. Därför vill vi socialdemokrater se ett starkt och reformerat FN.
Detta framförde Stefan Löfven under sitt tal på Vårgårdamötet. Han talade för en fri världshandel, men att det också måste finnas regler som skyddar vår miljö och oss människor när vi arbetar.
 

Bistånd ska syfta till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen och att bidra till en hållbar och demokratisk utveckling. Under onsdagskvällen i Vårgårda stod det klart att en ny regering i Sverige innebär en ny utrikespolitik.

 

Jörgen Hellman

Ordförande Socialdemokraterna i Norra Älvsborg