Social upphandling gör stor skillnad

Ledare 140422
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Social upphandling gör stor skillnad

”Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.”
 

Citatet är från Göteborgs stads budget och stakar ut ett ambitiöst mål för offentlig upphandling som ett samhälleligt styrinstrument. Uppdraget är tydligt. Genom att använda sociala hänsyn vid offentlig upphandling ska anständiga arbetsvillkor, social integration och sysselsättningsmöjligheter för långtidsarbetslösa främjas.
 

Jag besökte nyligen SABOs konferens ”Allmännyttan, jobben och framtiden” och föreläste om social och ekologisk hänsyn vid offentlig upphandling. Under konferensen deltog kommunala bostadsbolag från hela Sverige. Det var kul att se Göteborgsbolagen Familjebostäder och Gårdstensbostäder lyftas fram som framgångsexempel.

Företrädarna från Göteborgsbolagen framhöll tydliga ägardirektiv som en av deras framgångsfaktorer. När Socialdemokraterna i Göteborg tar ett ambitiöst grepp om den offentliga upphandlingen och bidrar till tydliga ägardirektiv, finns kompetenta medarbetare i staden som får utrymme att gå i bräschen för utvecklingen med sociala och ekologiska hänsyn.

Pionjären inom området är Gårdstensbostäder som sedan bildandet 1997 bedrivit ett aktivt arbete med sysselsättningsfrämjade social upphandling. Samhällsbygget Gårdsten har varit lite av en framgångssaga vad avser de samhällsekonomiska vinsterna. Brottsligheten har minskat till betydligt lägre nivåer än genomsnittet i Göteborg, över 2 000 arbetstillfällen har skapats och den sociala integrationen har stärkts.
 

Nyligen släpptes rapporten ”Affären Gårdsten” där Hans Lind, professor vid KTH i Stockholm, har utrett de ekonomiska aspekterna med samhällsbygget Gårdsten. I rapporten konstateras att de sociala investeringarna i Gård­sten under en 15-årsperiod genererat en samhällsekonomisk vinst på 400 miljoner kronor. Dess­utom har man uppnått en företagsekonomisk vinst, Göteborg har därmed fått en ekonomisk avkastning på sina investeringar.

Gårdsten har gått från att vara ett av Sveriges mest utsatta bostadsområden till att i dag generera både samhälls- och företagsekonomisk vinst. Man har gått från tomma lägenheter till att i dag ha mångdubblat fastighetsvärdet. Gårdstensbostäder har sedan lång tid till­baka dragit sitt strå till stacken och uppfyllt budgetmålet för 2014. De är ett framgångs­exempel på hemmaplan som förtjänar att lyftas fram mer för sitt innovativa arbete.

 

Mohamed Hama Ali