Se bredare på jämlikheten

Ledare 141017
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 

Med 34,6 procent av rösterna i riksdagsvalet är Skaraborg Socialdemokraternas starkaste valkrets i Västsverige. Det kan jämföras med Göteborgs stad där 23,6 procent röstade med S.
 

Skaraborg har varit ett starkt S-fäste i flera år i SCBs partisympatiundersökningar. En förklaring till detta från S-företrädare i Skaraborg är att detta är en jordbruksbygd som nu håller på att industrialiseras.

 

Industri och Socialdemokraterna är starkt förknippat. Statsvetaren Anders Lidström vid Umeå universitet skrev nyligen på bloggen ”Om makt och politik” att det finns två sorters vänsterröster i Sverige: industrisamhällets vänster och postindustriella samhällets vänster.
 

Årets val ser han som ett genombrott för den postindustriella vänstern med Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och delar av Vänsterpartiet. Industrisamhällets vänster är Socialdemokraterna och större delen av Vänsterpartiet.
 

Den post-industriella vänstern uppmärksammar, enligt Anders Lidström, andra konfliktlinjer än den mellan arbete och kapital. Det handlar om att ”avtäcka och bryta maktordningar” vad det gäller ”miljö, genus, sexualitet och etnicitet”.
 

Industrisamhällets vänster är stark där den postindustriella vänstern är svag, menar han. Och med hans sätt att räkna samlade den postindustriella vänstern 22,5 procent i Göteborg och 10,7 procent i Skaraborg.

S ska inte ge upp strävan
efter ekonomisk jämlikhet eller att vara det parti som bäst tillvaratar anställdas behov i arbetslivet.

Det som årets val visar är att S behöver addera de jämlikhetsaspekter som V, MP och Fi betonar för att kunna göra anspråk på att vara ett brett och samlande parti för människors frigörelse, lika värde och social och ekonomisk trygghet.
 

Det skulle i så fall inte vara något nytt. Socialdemokraterna var tillsammans med Centerpartiet först med att lyfta fram miljöfrågor i svensk politik. Jämställdhet är en paradgren för S sedan 100 år tillbaka.
 

Vad det gäller sexuella rättigheter ligger S långt framme jämfört med borgerliga partier. Men att med framgång göra politik av etnicitet lyckas tyvärr bara Sverigedemokraterna med och då handlar det inte om en politik som vill vidga klyftan ännu mer.
 

Vänstervinden i årets olika val gick ”i stort sett Socialdemokraterna förbi” konstaterar Anders Lidström. Det kan även ses som en potential för framtiden. Utmaningar i dagens allt mer kluvna samhälle finns det gott om för en rörelse som vill omfördela resurser och ta ansvar för framtida generationer. Det ska regeringsmakten användas till.

 

Johan Flanke

johan.flanke@sap.se