En budget för jämlikhet

Ledare 150522
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
En budget för jämlikhet

Det är den växande ojämlikheten och den växande ohälsan som följer i dess spår som skapar bristerna i välfärden. Inte tvärtom.
Det är grunden för det budgetförslag som S, MP, V och Fi lägger för Göteborgs stad under 2016.

 

Budgethandlingens 68 sidor är sprängfyllda av klara besked till stadens politiker och tjänstemän men även till alla företag, föreningar och medborgare om att hela stadens arbete har som mål att skapa ett jämlikt och hållbart Göteborg. 
”Att fortsätta skapa jämlika förutsättningar och öka utbytet mellan sociala grupper är stadens allra viktigaste utmaning”, står det inledningsvis.

I höstas presenterade Göteborgs stad den gedigna rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg”. Där står det svart på vitt om hur inkomstskillnaderna bland göteborgarna har ökat under flera decennier och hur detta skapar bostadssegregation och stora skillnader i livsförutsättningar, hälsa och framtidsutsikter.
 

Rapporten innehåller även en hel katalog av förslag på åtgärder för att vända denna trend som i dag skapar barriärer mellan människor i hela Västvärlden.  Budgetförslaget från de rödgrönrosa partierna bygger på en befriande tydlighet om problemet och en ärlig och engagerad vilja att nu se till att de åtgärder som rapporten föreslår blir verklighet.

Förslaget om fri entré på badhus för unga och äldre kan verka gripna ur luften eller som populism. I själva verket är det medel för att skapa möten mellan människor, ge människor möjligheter att förbättra sin hälsa, undvika drukningsolyckor och låta fler få skatta och känna glädje.

Arbete och utbildning är det viktigaste för att uppnå jämlikheten. Med budgetförslaget ökar Göteborgs stad sina insatser för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildninganordnare ge dem som står längst ifrån arbetsmarknaden ett bättre stöd.
 

Fyra kompetensnav på olika platser i staden ska samordna insatserna runt varje individ som behöver en bro till arbete eller utbildning.

 

Under åtta år med borgerlig regering har sådan samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst varit förbjuden.  

Det är även glädjande att budgetförslaget tydligt säger att ”alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden”.
 

Enligt riksdagsbeslut 2000 skulle detta vara åtgärdat för fem år sedan. Ingen kommun kan påstå att den har lyckats, men nu lovar det politiska styret i Göteborg att ta sitt ansvar för att minska det handikapp som bland annat trappor, trösklar och stimmiga lokaler skapar för människor med olika funktionsnedsättningar.
 

Även det är ett medel för att minska sociala och ekonomiska klyftor.

Budgeten är inställd på att förebygga samhällsproblem genom att öka jämlikheten. Den innehåller även rejäla insatser för att lindra symptomen på ojämlikhet genom kraftiga förstärkningar till skolan och äldreomsorgen.

 

Johan Flanke, chefredaktör Ny Tid