Ny tid - Bloggen

 

Flera M-plantor har fostrats i FMSF

Blogg 130619
|
 Tipsa en vän
 

Fria Moderata Studentförbundet är en moderat plantskola som fostrat flera av dagens ledande politiker, såsom Anders Borg, Carl Bildt, och Sten Nordin.

”Statliga omfördelningar i syfte att skapa en jämn fördelning är inte försvarbara”, menade studentpolitikern Anders Borg.

"Regionalpolitik är utsugning", förklarade studentpolitikern Sten Nordin.

 

 

Borg: Rättvisa är destruktivt

 

 

”För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande”, enligt partiets nya idéprogram. Men i budgeten är ordet rättvisa frånvarande och redovisningen av rättvisan, fördelningspolitiken, nästan helt bortskuren.
Mannen som stuvat undan rättvisan är Anders Borg, som tidigt övertygades om att fördelningspolitik inte är försvarbart.
”Statliga omfördelningar i syfte att skapa en jämn fördelning är inte försvarbara”, menade studentpolitikern Borg.


"Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”
Moderaternas nya idéprogram kritiserades hårt efter AiPs nyhet om historieförfalskningen inför moderat­stämman i oktober 2011. 
Som synes skulle de mest ifrågasatta formuleringarna ge en bild av att de nya Moderaterna nu även slåss för rättvisan.
Anders Borg, som tidigare har hållit armlängds avstånd till partipolitiken, valdes in i partistyrelsen vid stämman i Örebro. Därmed är han en av de ansvariga för att ”rättviseperspektivet” är ”ständigt närvarande” för Moderaterna. 
Nu har rättviseperspektivet knappast varit ständigt närvarande i Borgs politiska verktygslåda och personliga tankevärld. Som vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet gick Borg tvärtom till storms mot vad han kallade för ”Folkhemmets destruktiva rättvisesyn”.

I en nio sidor lång artikel i förbundets 

tidskrift Svensk Linje 1990 sågade Borg ”den inom socialdemokratin, och annorstädes, förhärskande synen på rättvisa”.

Borg ville visa att:
 ”det inte är rimligt att påstå att en rättvis fördelning är en jämn fördelning och att statliga omfördelningar i syfte att skapa en jämn fördelning därför inte är försvarbara. ”

 

Borg utgick från Socialdemokraternas rättvisesyn som den var formulerad av Anna Hedborg och Rudolf Meidner:

”att olika individer oberoende av sin situation skall ha likvärdiga ekonomiska och sociala utgångspunkter”.

 

”Är det verkligen en rimlig syn på rättvisa?”, undrade Borg som argumenterade för att kollektiv fördelning står i uppenbart motsatsförhållande till

”möjligheterna för individen att utforma sin livsplan”.
Är inte rättvisa att den som springer snabbast vinner? frågade Borg retoriskt.

 

Bara tankeexperimentet att hans egna pengar via skatten kunde användas till att finansiera värnpliktsförsvaret gjorde det för Borg...
”uppenbart att omfördelning dels minskar individens möjligheter att uppfylla sina egna planer och dels kan leda till att någons pengar används i syften han avskyr”.
och vidare:
”Att den rike inte vill skänka pengar kan vara skäl nog att informera honom om att han bör göra detta, men inte skäl nog att tvinga honom att göra det.”

 

Det är inte nödvändigtvis rättvist att tio tjuvar delar en stulen kaka i tio lika stora delar, framhöll Borg i ett annat exempel.
Att skatter – eller att ”avstå egendom” med Borgs språkbruk i artikeln – ska hållas låga eller obefintliga, följer naturligen av detta resonemang.

 

Det var artiklar som denna, ideologiskt renläriga och späckade med hänvisningar till olika liberala filosofer, som gjorde att SvD samma år rekryterade Borg till sin ledarsida. 1991 blev Borg politiskt sakkunnig i den nya borgerliga regeringen och sedermera talskrivare åt statsminister Carl Bildt.
Borgs kritik av den ”destruktiva” socialdemokratiska rättvisa fördelningen var således samtida med uppdragen i regeringskansliet.

2002 rekryterades Borg av Bo Lundgren till ny chefsekonom och kanslichef för Moderaterna. Efter valförlusten var han med och formade de nya Moderaterna. 2006 återkom Borg så som finansminister med ett budskap om att forskning styrde moderat ekonomisk politik.
Bo Lundgrens så kritiserade långsiktiga skattesänkardröm har Borg genomfört på sex år.
– Anders Borg har visat att man kan ge pengar tillbaka till medborgarna. Det svenska välfärdssamhället fungerar lika väl som tidigare. Men nu är jag ute på tunn is. Det finns säkert socialdemokrater som tycker annorlunda, sa Bo Lundgren till Sydsvenskan 2012.

Hur är det då med Borgs syn på rättvisa och fördelning i dag?
Om Moderaterna nu på papperet har blivit ett parti som även slåss för rättvisa så har det i alla fall inte fått något genomslag i regeringens budget.
Ordet ”rättvisa” nämns bara en enda gång på 467 sidor i budgetens huvuddokument 2012.
”Den generella och rättvisa välfärden förstärks genom den utbyggda skattelättnaden för pensionärer.”
När Anders Borg alltså väl nämner ordet rättvisa är det i ett sammanhang där regeringen i själva verket anklagas för djup orättvisa av dem som berörs.
Anders Borg tillstår alltså indirekt att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare är orättvis. Om än nu något mindre orättvis – 50 kronor i månaden.

 

Anders Borg går till historien som den finansminister som avskaffade den särskilda redovisningen av rättvisan i budgeten. Hela den fördelningspolitiska bilagan har nämligen tagits bort och flyttat till vårpropositionen, där den får avsevärt mindre medialt genomslag.
Fördelningseffekterna i statsbudgeten avhandlas nu på en enda sida av tusentals i budgetens 27 volymer. Där hävdas att de fattiga har gynnats mest.
Jan Söderström

jan.soderstrom@sap. se

 

 

Sten Nordin (M):

"Regionalpolitik är utsugning"

 

 

Stockholms finansborgarråd kallade som moderat studentpolitiker regionalpolitik för ”utsugning”.
I dag är han emot förändringen av skatteutjämningssystemet.


Skatteutjämningen är till för att ge alla invånare likvärdiga förutsättningar till vård, skola och omsorg trots att kommunerna har olika förutsättningar, skatteintäkter och kostnader.  Men Moderaterna har historiskt varit kritiska och menat att det ger fel drivkrafter. Systemets starkaste kritiker har funnits inom Stockholmsmoderaterna.

 

Sten Nordin (M) är i dag finansborgarråd i Sveriges största kommun Stockholm. Nordin var tidigare vice ordförande i Fria moderata studentförbundet 1981–1982. Som sådan propagerade han starkt för hela regionalpolitikens avskaffande inklusive skatteutjämningen.
”Skall vi lyckas reformera Sverige till ett öppet samhälle med stort mått av personlig frihet och personligt ansvarstagande, kan inte en mycket omfattande, central­styrd, omfördelning av resurser mellan individer och regioner accepteras”, skrev Nordin i moderata studentförbundets tidning Svensk Linje 1982.
Rubriken var ”regional utsugning” och illustrerades med griskultingar sugandes musten ur suggan.

 

I debatten om behovet av en minskad offentlig sektor, efter två borgerliga regeringsperioder, talades det enligt Nordin för lite om ”den regionala politiken som den bov i sammanhanget den faktiskt är”.
Nordin beskrev regionalpolitiken som ett socialdemokratiskt påfund, existerande på grund av att få vågat ifråga­sätta jämlikheten som ”honnörsord”.

Men det gjorde Nordin som ansåg det var hög tid att göra upp med denna heliga ko:
”En utbyggd och allmänt accepterad regionalpolitik är ett utmärkt redskap för den regering som vill driva samhällsutvecklingen mot socialism”.

 

Efter jobb som förbundssekreterare för M-studenterna 1982–1985 gick Nordin vidare till ett jobb på Skattebetalarnas förening 1985–1992, som än är i dag djupt kritiska till skatteutjämningssystemet.
Skatteutjämningen byggde, ansåg den unge Nordin, på den felaktiga idén att alla kommuner skulle ha samma verksamhet med likvärdig kvalitet. Staten borde i stället sluta ålägga kommunerna verksamhet som de inte hade råd med.
”Trots de skatteutjämningsbidrag som staten betalar ut, måste kommunen på grund av det dåliga skatteunderlaget och den höga ambitionsnivån på verksamheten ta ut höga skatter”.

I dag är Nordin finansborgarråd och leder Sveriges största kommun. I sitt remissvar om den nya skatteutjämningen 2011 har Nordin modifierat sin retorik om regional omfördelning:
”För att alla delar av landet ska ha likvärdiga förutsättningar för tillgång till välfärdstjänster stödjer jag därför tanken på utjämning. Denna måste dock kompletteras med strukturer för tillväxt och jobb i hela landet.”
Däremot ville inte Nordin att utjämningskommitténs förslag genomförs.
Nordin ville hellre se att inkomstutjämningen sker inom respektive län, för att stimulera till samverkan för bättre arbetsmarknad och tillväxt mellan de olika kommunerna i en region.

Kommunminister Peter Norman (M) lyssnade och gav de tolv rikaste (M-styrda) kommunerna i landet en extra miljard.

Jan Söderström

jan.soderstrom@sap.se

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer